Представяне на проект “Езикът на българското общество в началото на ХХI век”

В Културния център “Морско казино”- Бургас на 22 ноември 2013 г. от 17.30 часа бяха представени две книги:
1.Българският език в началото на ХХI век – отражение на обществените промени. Съставител и отг. редактор: проф. дфн Марияна Парзулова. Изд. “Знак’94”, Велико Търново, 2013, 110 стр.
Това е сборник със статии на проф. дфн Марияна Парзулова и нейни студенти от Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, посветени на българския език в периода след 1989 г. Разглеждат се въпроси, свързани с езика на медиите, с езика на политиците, с езика на рекламата, с езика на младото поколение, с Интернет езика и др. В книгата е въведена библиография, включваща около 200 заглавия, посветени на новата лексика в езика ни.
Всеки един от студентите представи в анотиран вид научното си изследване, включено в упоменатия сборник. Студентите са бакалаври и магистри от специалността “Българска филология”.
2. Марияна Парзулова, Тодор Балкански. Именуването на българите през ХХ-ХХI век. Енциклопедичен справочник. Изд. “Знак’94”, Велико Търново, 2013, 150 стр.
В своята книга авторите разкриват процесите на именуването на българите в периода ХХ-ХХI век. Въведени са именни модели, посочени са традиции при именуването както на българите като народ, така и на етнически и етнографски групи сред българите, т.е. заглавието на книгата е ангажирано и с демографския термин българска нация. Въведени са и именни модели на българи зад граница, нови имена, “родени” след 1989 г., както и имена, появили се по време на емиграция и гурбет.
Книгите са по проект “Езикът на българското общество в началото на ХХI век” – по договор с НИС - Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас. Ръководител на проекта е проф. дфн Марияна Парзулова.
Представянето на проекта и двете книги беше осъществено от М. Парзулова. Изказване направи и издателят на двете книги - проф. Кирил Цанков – преподавател във Великотърновския университет и директор на Центъра по ономастика към същия университет.
Като гости присъстваха зам.-кметът на Община Бургас – г-жа Йорданка Ананиева, директорът на Регионална библиотека “Пейо Яворов”- г-жа Наталия Коцева, директори и учители на бургаски училища, много студенти и представители на бургаската общественост.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011