Печат
Пълно ръководство за работа с Blackboard Learn
1.1. Да започнем
1.2. Представяне на съдържанието 
1.3. Използване на Файлове за дисциплината
1.4. Използване на планове на уроци
2.1. Работа със Задания
2.2. Сигурно задание
2.3. Оценяване Част първа
2.4. Оценяване Част втора
2.5. Самооценяване и оценяване на колегите
3.1. Нуждае се от оценяване
3.2. Разучаване на Центъра с оценки
3.3. Комуникация със студентите
4.1. Комуникация за напреднали
4.2. Максимално оползотворяване на дискусиите
4.3. Сътрудничество с групи
4.4. Поддържане ангажираността на студентите


Кратки ръководства за работа с Blackboard Learn
За преподаватели
За студенти