Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в сгради на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Публична покана 9038097 - Публикувано на 16.01.2015 г., 13:28
2. Документация - Публикувано на 16.01.2015 г., 13:29
3. Разяснение по условията на обществената поръчка - Публикувано на 21.01.2015 г., 10:18
4. Разяснение по условията на обществената поръчка - Публикувано на 22.01.2015 г., 12:30
5. Разяснение по условията на обществената поръчка - Публикувано на 23.01.2015 г., 13:30
6. Разяснение по условията на обществената поръчка - Публикувано на 24.01.2015 г., 11:01
7. Разяснение по условията на обществената поръчка - Публикувано на 28.01.2015 г., 10:57
1. Протокол 1 - Публикувано на 04.02.2015 г., 14:31
2. Протокол 2 - Публикувано на 04.02.2015 г., 14:32
3. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на 06.02.5015 г., 13:46
4. Договор - Публикувано на 09.02.2015 г., 13:09
5. Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП - Публикувано на 10.02.2015 г., 10:54
6. Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 09.04.2015 г., 10:16
7. Плащане за м. април 2015 г. -1 - Публикувано на 24.04.2015 г., 08:21
8. Плащане за м. април 2015 г. -2 - Публикувано на 24.04.2015 г., 08:24
9. Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на 24.04.2015 г., 08:28
10. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 04.11.2015 г., 13:29

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение