Пристройка на учебни кабинети в перистилното пространство на Неорганичен корпус при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Покана - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

1. Публична покана 9041896 - Публикувано на 19.05.2015 г., 15:05
2. Документация - Публикувано на 19.05.2015 г., 15:05
3. Протокол - Публикувано на 03.06.2015 г., 15:49
4. Договор - Публикувано на 04.06.2015 г., 11:27
5. Договор за подизпълнение - Публикувано на 11.06.2015 г., 16:12
6. Плащане за м. август 2015 г. - Публикувано на 08.09.2015 г., 15:15
7. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 9 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие - Публикувано на 14.09.2015 г., 15:17
8. Авансово плащане м. юни 2015 г. - Публикувано на 04.11.2015 г., 13:42
9. Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 29.01.2016 г., 08:07
10. Плащане за м. март 2016 г. - Публикувано на 31.03.2016 г., 08:22
11. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 31.03.2016 г., 08:30
12. Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение - Публикувано на 31.03.2016 г., 08:30