Извеждане на дъждовната вода извън сградата на Неорганичен корпус при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и последваща вертикална планировка

Печат

 Решение - препратка към страницата на Агенция по обществени поръчки

 Решение - Публикувано на 08.10.2015 г., 16:26
 Договор - Публикувано на 21.10.2015 г., 15:20
 Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 24.11.2015 г., 09:38
 Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 24.11.2015 г., 09:38