Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда на „Трети учебен корпус” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров

Печат
Решение

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда на „Трети учебен корпус” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Обявление за обществена поръчка № 00972-2012-0003
Документация
Количествено-стойностни сметки 1
Количествено-стойностни сметки 2
Количествено-стойностни сметки 3
Количествено-стойностни сметки 4
Количествено-стойностни сметки 5
Количествено-стойностни сметки 6
Рекапитулация
Допълнение към документацията 1
Допълнение към документацията 2
Допълнение към документацията 3
Допълнение към документацията 4
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:51
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 03.07.2018 г., 15:40