Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Медицинско обслужване

Печат
Лекарска практика - тел. 285

д-р Станислав Петранов

специалист кардиолог

Приемно време:

вторник и четвъртък от 15 ч.

Елена Кошничарова

 мед. сестра

Приемно време:

 понеделник- петък  9 - 15.30 ч.

д-р Костадин Георгиев

 стоматолог

Приемно време:

вторник и четвъртък от 8 до 12 ч.

Керка Златинова

 мед. сестра

Приемно време:

вторник и четвъртък от 8 до 12 ч.

 

Информация за профилактични прегледи - зрение

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011