Медицинско обслужване

Печат
Лекарска практика - тел. 285

д-р Станислав Петранов

специалист кардиолог

Приемно време:

вторник и четвъртък от 15 ч.

Елена Кошничарова

 мед. сестра

Приемно време:

 понеделник- петък  9 - 15.30 ч.

д-р Костадин Георгиев

 стоматолог

Приемно време:

вторник и четвъртък от 8 до 12 ч.

Керка Златинова

 мед. сестра

Приемно време:

вторник и четвъртък от 8 до 12 ч.

 

Информация за профилактични прегледи - зрение