Синдикален съвет

Печат

 

Председател: доц. д-р Магдалена Дюлгерова - ФТН
Зам.-председател: ас. Красимир Коларов - ФПН
Секретар: гл. ас. д-р Полина Милушева - ФТН
Членове: доц. д-р Добромир Йорданов - ФОН
доц. д-р Христина Михалева - ФОН
 
гл. ас. д-р Златка Димитрова - ФОН
 
гл. ас. д-р Краси Панайотова - ФТН
 
гл. ас. д-р Александър Димитров - ФОН
 
ас. Милен Димов - ФПН
 
Янка Дачева - УМО
Касиер-счетоводител: Нина Иванова
Консултант към СС - Здравни грижи доц. д-р Галина Терзиева - ФОЗЗГ
Контакти:

sindikat.von.btu@abv

СО-1, стая 315, вътр. тел.: 416

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011