Справки по писмените работи на кандидат-студентите

Печат
Справки по писмените работи по Биология могат да се правят на 26.07.2021г. от 13.00 - 15.00 ч. В Медицински факултет, стая 106.
Справки по писмените работи по химия могат да се правят на 23.07.2021г. от 10.00 - 12.00 ч. В Медицински факултет, стая 106.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011