Държавни изпити

уч. 2016/2017  г.

Спец. Индустриален мениджмънт - ОКС Бакалавър 

Дата - 
Програма за комплексен държавен изпит по спец. ИМ - ОКС Бакалавър

Спец. Стопанско управление - ОКС Бакалавър

Дата

Спец. Маркетинг - ОКС Бакалавър

Дата -

Спец. Туризъм - ОКС Бакалавър

Дата -

График за държавни изпити ОКС Бакалавър и Магистър: Педагогически специалности

 ОКС Магистър
Държавен изпит и Дипломна защита

спец.  „Бизнес администрация”, „Финансов мениджмънт на предприятието”, „Международен бизнес”, „Корпоративен мениджмънт”
дипломна защита -

Специалност "Туризъм" 

Дата - 27.01.2017 г. - 8.00 часа

ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162

Специалност "Администрация и управление в публичния сектор"

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011