Професионален бакалавър

Печат

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2021/2022 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - зимен семестър - І курс;   ІІ курсІІІ курс

задочно обучение - зимен семестър - І курс;   ІІ курс;  ІІІ курс; IV курс

Ликвидационна сесия IV курс, задочно обучение - м. ноември 2021 г.

Държавни изпити

График за Държавни изпити -

Държавни изпити - задочно обучение -

Технически колеж
редовно обучение - зимен семестър - I курс, II курс, III курс
задочно обучение - зимен семестър -  I курс, II курс, III курс
График на поправителна сесия за Държавен изпит -
Медицински колеж
I курс, II курс, III курс - зимен семестър
държавна изпитна сесия
ликвидационна сесия

 

 

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011