Професионален бакалавър

Печат

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2017/2018 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - І курс;   ІІ курсІІІ курс

задочно обучение - зимен семестър - І курс;   ІІ курсІІІ курс; IV курс

Ликвидационна сесия - редовно и задочно обучение - м. ноември 2017 г.

Държавни изпити -

График за Държавни изпити - м. декември 2017 г.

Държавни изпити - задочно обучение -

Технически колеж
редовно обучение - зимен семестър
задочно обучение - зимен семестър
поправителна и ликвидационна сесия - I - II курс
График на редовна сесия за Държавен изпит -
Медицински колеж
зимна сесия - помощник фармацевт; рехабилитатор
държавна изпитна сесия
ликвидационна сесия