Професионален бакалавър

Печат

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2020/2021 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курс;  ІІІ курс

задочно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курс;  ІІІ курс; IV курс

Ликвидационна сесия м. май 2021 г. - III курс, редовно и задочно обучение

Ликвидационна сесия м. септември 2021 г. - редовно и задочно обучение

Държавни изпити

График за Държавни изпити - м. юни 2021 г.

Държавни изпити - задочно обучение -

Технически колеж
редовно обучение - летен семестър - I курс, II курс, III курс
задочно обучение - зимен семестър -  I курс, II курс, III курс
График на поправителна сесия за Държавен изпит -
Медицински колеж
I курс, II курс, III курс - летен семестър
държавна изпитна сесия
ликвидационна сесия