Професионален бакалавър

Печат

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2021/2022 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курсІІІ курс

задочно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курсІІІ курс

Ликвидационна сесия III курс, редовно и задочно обучение - м. май 2022 г.

Ликвидационна сесия, редовно и задочно обучение - м. септември 2022 г.

График за Държавни изпити - м. юни 2022

Технически колеж
редовно обучение - зимен семестър - I курс, II курс, III курс
задочно обучение - зимен семестър -  I курс, II курс, III курс
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
Медицински колеж
I курс, II курс, III курс - летен семестър
държавна изпитна сесия
ликвидационна сесия
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
 спец. Рехабилитатор