Професионален бакалавър

Печат

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2018/2019 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - І курс;   ІІ курс;  ІІІ курс

задочно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курс;  ІІІ курс; IV курс

Ликвидационна сесия - редовно и задочно обучение -

Държавни изпити -

График за Държавни изпити -

Държавни изпити - задочно обучение -

Технически колеж
редовно обучение - зимен семестър
задочно обучение - зимен семестър
ликвидационна сесия -
График на поправителна сесия за Държавен изпит - м. октомври 2018 г.
Медицински колеж
лятна сесия - помощник фармацевт; рехабилитатор
държавна изпитна сесия
ликвидационна сесия