На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Редовно обучение

Печат

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2018/2019 г.

ПКС, Орг.ХТ, ТНГ, БТ, ХБТ, КТВ, ТВ, ТС, ХИ, Електроника, ВЕИ, КСТ, Комп.  мрежи, Софт.инж., ТТТ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
СУ, Маркетинг, ИМ, Туризъм
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
ПУПЧЕ, НУПЧЕ
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
ПНУП, СП
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
БФ, БЕИ, История и психология, История и философия
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Медицинска сестра
летен семестър  Учебна практика Преддипломен стаж
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
летен семестър Учебна практика Преддипломен стаж
Здравен мениджмънт
III курс IV курс  Преддипломен стаж

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011