На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Задочно обучение

Печат
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР уч. 2018/2019 г.
Колеж по туризъм
IV курс
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
III курс
Електротехника
Транспортна техника и технологии
 
Машиностроене и уредостроене
III курс
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011