ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА !

Задочно обучение

Печат
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР уч. 2018/2019 г.
Колеж по туризъм
IV курс
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
III курс
Електротехника
Транспортна техника и технологии
 
Машиностроене и уредостроене
III курс
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011