Задочно обучение

Печат
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР уч. 2019/2020 г.
Възможни са корекции
Колеж по туризъм
IV курс
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
І курс
ІІ курс
III курс
Електротехника
І курс
ІІ курс
III курс
Транспортна техника и технологии
І курс
II курс
III курс
 
Машиностроене и уредостроене
I курс
II курс
III курс
 
Автомобилна електроника
I курс
II курс
III курс
 
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
I курс
II курс
III курс
 
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011