Задочно обучение

Печат
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2019/2020 г.
Възможни са корекции
Колеж по туризъм
І курс
II курс
III курс
IV курс
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
І курс
Електротехника
Транспортна техника и технологии
 
Машиностроене и уредостроене
 
Автомобилна електроника
II курс
III курс
 
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
II курс
III курс