Задочно обучение

Печат
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018 г.
Колеж по туризъм
IV курс
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
І курс
ІІ курс
III курс
Електротехника
І курс
ІІ курс
III курс
Транспортна техника и технологии
І курс
II курс
III курс
 
Машиностроене и уредостроене
I курс
II курс
III курс