Задочно обучение

Печат
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2018/2019 г.
Колеж по туризъм
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
III курс
Електротехника
Транспортна техника и технологии
 
Машиностроене и уредостроене
III курс