Задочно обучение

Печат
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2020/2021 г.
Възможни са корекции
Колеж по туризъм
II курс
III курс
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
І курс
ІІ курс
Електротехника
Транспортна техника и технологии
 
Машиностроене и уредостроене
 
Автомобилна електроника
I курс
III курс
 
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
III курс