Учебно-информационен център

Печат


Работно време със студенти и граждани

понеделник, сряда, петък
09:00-13:00ч.
вторник, четвъртък
12:00-16:00ч.
Учебно-информационен център

доц. д-р Т. Паличев - директор УИЦ
тел.:  (056) 716 597; 0885 64 30 66
инж. Н. Крайчевя - гл. експерт ОКС Бакалаври
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 939; 0884 69 51 43
инж. Д. Бъчварова - експерт ОКС Бакалаври
ФТН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 570; 0885 65 00 60
Д. Младенова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - икономически специалности и спец. Туризъм
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 833; 0886 62 41 62
Д. Лазарова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - педагогически специалности и спец. БФ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 578; 0885 64 56 64
С. Дикова - експерт ОКС Бакалаври
ФОЗЗГ и ФПН, ФМ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 598 477; 0878 56 78 21
С. Карамихалева - гл. експерт ОКС Магистри
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 445; 0889 61 26 73
П. Бързева - експерт ОКС Магистри
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 716 787; 0889 69 20 66
В. Маевска - гл. експерт ОКС Проф. бакалавър
Техн. колеж
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.:  (056) 715 780; 0885 66 80 55
Ц. Иванова -експерт ОКС Проф. бакалавър
А. Петрова - експерт ОКС Проф. бакалавър
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Медицински колеж
тел.:  (056) 716 708; 0885 68 01 06
Т. Черкезова - експерт ОКС Проф. бакалавър
Колеж по туризъм
тел.:  (056) 703 989; 0886 68 00 53
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011