Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Редовно обучение

Печат

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2018/2019 г.

ПКС, Орг.ХТ, ТНГ, БТ, ХБТ, КТВ, ТВ, ТС, ХИ, Електроника, ВЕИ, КСТ, Комп.  мрежи, Софт.инж., ТТТ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
СУ, Маркетинг, ИМ, Туризъм
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
ПУПЧЕ, НУПЧЕ
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
ПНУП, СП
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
БФ, БЕИ, История и психология, История и философия
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Медицинска сестра
летен семестър  Учебна практика Преддипломен стаж
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
летен семестър Учебна практика Преддипломен стаж
Здравен мениджмънт
III курс IV курс  Преддипломен стаж

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011