На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Къде се намираме?

 

Изтеглете упътвания
    Show the options

От :  или 

До      :  или 

Адрес:
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
бул. "Проф. Яким Якимов" No 1
гр. Бургасназад

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011