Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
  
Проф. Румяна Ташева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Борислав Атанасов Денчев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
доц. д-р Симеон Рибагин, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Гл. ас. д-р Снежинка Георгиева Георгиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011