Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Медицински колеж 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. Румяна Георгиева Ташева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Проф. Стефан Димитров Николов, д.ф.н.
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. дфн Илко Николаев Гетов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
доц. д-р Симеон Рибагин, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Доц. д-р Йордан Тодоров Гавраилов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Светла Михайлова Шопова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:Доц. д-р Светла Михайлова Шопова
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Любина Рачева Тодорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова-Попова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
 Зам.-Директор Медицински колеж 
Гл.ас. д-р Стефан Ванев Хърков
Вътр. тел.:551
Телефон:0888 680 076
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Златина Стоянова Стоянова-Борисова
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Роман Николаевич Корниенко
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Стоимен Йорданов Гечев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Преп. Тодор Ангелов Ташев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Преп. Валентин Дойчинов Вълчев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Преп. Пейо Кирчев Събев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Преп. Светла Христова Стоева-Стойкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
преп. Цветана Йорданова Томова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации