Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Петя Пенчева Минева
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Директор на Медицински колеж 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. Румяна Ташева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Доц. д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Борислав Атанасов Денчев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
доц. д-р Симеон Рибагин, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Гл. ас. д-р Снежинка Георгиева Георгиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Ас. Златина Стоянова Стоянова-Борисова
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации