Контакти

Печат
Адрес

Университет "Проф. д-р Асен Златаров

бул. "Проф. Якимов" 1

Бургас 8010

Ръководство
 

Ректор:

проф. д-р Магдалена Миткова

 тел.: 0886 68 86 40

e-mail: rector@btu.bg

Зам.-ректор по учебната работа

доц. д-р Пенка Пеева

тел.: 0885 643 044

e-mail: peeva2007@abv.bg

Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК

проф. д-р Сотир Сотиров

тел.: 0885 656 688

e-mail: ssotirov@btu.bg

Зам.-ректор по научноизследователската дейност

доц. д-р Светлана Желева

тел.: 0884 697 088

sgenieva@btu.bg

Зам.-ректор по качество на обучение, акредитация и кадри

проф. д-р Ирена Марковска-Минова

тел.: 0886 657 088

e-mail: imarkovska@btu.bg

канцелария

тел.: 0886 688 640

Факултет по технически науки

 Декан:

 доц. д-р Йовка Николова

 тел.: 0887 689 268

e-mail: y.d_nikolova@abv.bg

Факултет по обществени науки

 Декан:

 доц. д-р Тинка Иванова

 тел.: 0889 638 008

e-mail: tinche_ivanova@abv.bg

Факултет по природни науки

 Декан:

 доц. д-р Жечка Михайлова

 тел.: 0889 614 347

e-mail: jmich_bg@yahoo.com

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

 Декан:

 проф. д-р Христо Бозов

 тел.: -

e-mail: hr_bozov@yahoo.com

Медицински факултет

 Декан:

 проф. д-р Христо Бозов

 тел.: -

e-mail: hr_bozov@yahoo.com

Колеж по туризъм

 Директор:

 проф. д-р Братой Копринаров

 тел.: 0885 630 098

e-mail: bgko@abv.bg

Медицински колеж

 Директор:

 доц. д-р Антоанета Грозева

 тел.: 0885 680 803

e-mail: -

Технически колеж

 Директор:

 доц. д-р Димитър Русев

 тел.: 0889 606 489

e-mail: dr_rusev@mail.bg

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 Директор:

 доц. д-р Красимира Димитрова

 тел.: 0885 608 817

e-mail: dimitrowa_kr@yahoo.com

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011