ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО НА РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА ПРОФ. ДТН ПЕТКО ПЕТКОВ

 

Уважаеми членове на академичната общност,

Драги студенти и абсолвенти,

Уважаеми гости,

    В продължение на своето 50 годишно съществуване, най-голямата държавна академична структура в Югоизточна България – Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас извоюва и убедително отстоява своето национално и международно признание, и достойно място в образователното и научно пространство.
    Първоприемник на настоящата управленска структура е основаният на 6 октомври 1963 година с Указ No 162 на Министерски съвет Химико - технологичен институт, с първи ректор проф. дтн Иван Младенов. Пет години по - късно през 1967 г. с акт на Президиума на народното събрание, институтът бе преобразуван във висш Химико - технологичен институт и прие името на големия учен, хуманист и общественик проф. д - р Асен Златаров.... още

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

 

    ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 50 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ    

 

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЧЕСТВАНЕ 50-та ГОДИШНИНА НА УНИВЕРСИТЕТ „Проф.д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - Бургас

ВАЖНО ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2013

ТЪРЖЕСТВЕН АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Във връзка с 50-годишния юбилей на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас, на 5.12.2013 г.от 13.30 часа в Заседателната зала на Ректората се проведе тържествено заседание на Академичния съвет. Бе взето единодушно решение, за оказване на пълна подкрепа, активно сътрудничество и личен принос за успешното развитие и авторитета на Бургаската Алма матер, да бъдат наградени:

Димитър Николов - Кмет на Община Бургас
Павел Маринов - Управител на Област Бургас
Константин Гребенаров - бивш Управител на Област Бургас
Инж. Цанко Иванов - Председател на съвета на настоятелите при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и председател на Бургаска търговско-промишлена палата
Инж. Видка Вълчева - Председател на Търговско-индустриална камара Бургас

Наградите са Почетен плакет и Юбилейна книга за историята на Университета.
Академичното ръководство, членовете на Академичния съвет и ръководителите на основните структурни звена поднесоха своята почит и венец пред реиновирания паметник на патрона на Университета - проф. д-р Асен Златаров.

 05 12 2013

Факелно шествие, Промоция 2013 г.

 

Галерия 

Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011 y.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011