На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011 y.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011