Ръководство на факултета

Печат
www.btu.bg - Publications
 Декан 
Доц. д-р Тинка Димитрова Иванова
Вътр. тел.:502; 522
Телефон:(056) 716 674; 0887 605 293; (056) 717063; 0885652559
Стая:213; 230 ФОН
 Зам. - Декан 
Доц. д-р Добромир Иванов Йорданов
Вътр. тел.:484
Телефон:(056) 716 878; 0884 680 869
Стая:323 ОК
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011