Ръководство на факултета

Печат
www.btu.bg - Publications
 Декан 
Доц. д-р Жечка Михайлова Димитрова
Вътр. тел.:272
Телефон:(056) 716 963; 0889 614 347
Стая:336 НК
 Зам. - Декан 
Доц. д-р Милен Пейчев Тодоров
Вътр. тел.:465; 428
Телефон:(056) 702 620; 0888 680 288
Стая:309 НК
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011