ОКС Магистър

Печат

ИЗПИТНА СЕСИЯ
Учебна 2021/2022 г.
Спец. Маркетинг - Маркетинг-мениджмънт - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Маркетинг - Маркетинг-мениджмънт - тесен профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. СУ - Финансов мениджмънт
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. СУ - Финансов мениджмънт - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. СУ - Управление и развитие на човешките ресурси
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Туризъм - Управление на туризма - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Туризъм - Управление на туризма (след Проф. бакалавър)
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Туризъм - Икономика и организация на туристическия бизнес (след Проф. бакалавър)
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Туризъм - Мениджмънт на туристическата дестинация
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър 
Спец. ИМ - Инженерен дизайн - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. ИМ - Управление на операциите, процедури и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Предучилищна и начална училищна педагогика
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър 
Спец. ПНУП - „Информационни технологии в обучението 1-4 клас” тесен профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. ПНУП - „Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ”
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. БЕИ - "Иновации в обучението по история в средното училище" - тесен профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. БЕИ - "Иновации в обучението по история в средното училище" - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Българска филология - „Език, литература и образование”
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Българска филология - „Eзикът и литературата - културологични проекции”
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. НХТ - Технология на водата
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. НХТ - Технология на водата - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Химично инженерство
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Химично инженерство - широк профил - редовно обучение
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Химично инженерство - широк профил - задочно обучение
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Биотехнологии - Анализ и контрол на храните
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър 
Спец. Биотехнологии - Анализ и контрол на храните - широк профил
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър 
Спец. Биотехнологии - Храни, хранене, диететика
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. НХТ - Технология на силикатите
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. НХТ - Технология на силикатите - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Електротехника - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. "Електроника"
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. "Технология на материалите и материалознание "
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. "Технология на материалите и материалознание" - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. "Софтуерни технологии"
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. ОХТ - ТНГ
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. „Екология и опазване на околната среда ”
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. „Екология и опазване на околната среда ” – широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Химия - Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Здравен мениджмънт
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Здравен мениджмънт - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011