За Нас - Център за кариерно развитие

Печат

       

    Центърът за кариерно развитие към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас  е създаден с решение на Академичния съвет от 16.02.2006 г.

     Кариерният център е в услуга, както на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, така и на работодателите, търсещи бъдещи служители. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

      С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите

Мисиятана Центъра за кариерно развитие е:

           Да подпомага професионалното ориентиране и кариерното развитие на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, да съдейства  за преодоляването на бариерите в комуникацията между бизнеса и студентите.

        Основните дейности на ЦКР са:

-         информационна дейност;

-         консултантска дейност;

-         връзки и сътрудничество.

Основната цел на ЦКР е да съдейства за успешното професионалното израстване и реализация на студенти на университета.  Основни задачи и дейности на ЦКР са:

Ø   Насърчаване на пазарната /трудовата/ активност на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургасв стопанските организации /икономическата среда/.

Ø   Реализиране на връзки с центровете за кариерно развитие към другите висши училища в страната.

Ø   Участие  в регионални и национални кампании, свързани с развитието на кариерата.

Ø    Оказване на съдействие на основните звена на университет  “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при организирането на практики и стажове на студентите.

Ø    Осъществяване и поддържане на контакти между работодателите и техните браншови органицации и основните звена на университета за подпомагане на професионалната реализация на завършващите студенти.

Ø   Поддържане на връзки с възпитаниците на университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Ø      Проследяване на реализацията  на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас по специалностите.

      Предимства при работа с Центъра за кариерно развитие         

Ø      Ефективен посредник между бизнеса и университета

Ø  Възможност за навлизане на добрите бизнес практики и знания в университетските учебни програми

Ø      Възможност за ранна професионална реализация и ориентация

     Услуги, предлагани от Центъра за кариерно развитие

Ø      Подпомагане на процеса на ориентиране и подбор на студенти

Ø      Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж

Ø     Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участие в тях

Ø      Обратна връзка

Ø      Организиране на фирмени представяния


назад

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011