Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Промоция 2019г.
Промоция 2019г.
Библиотека
Промоция.
За Нас - Център за кариерно развитие

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Петък, 06 Април 2012 Написана от Super User

       

    Центърът за кариерно развитие към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас  е създаден с решение на Академичния съвет от 16.02.2006 г.

     Кариерният център е в услуга, както на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, така и на работодателите, търсещи бъдещи служители. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

      С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите

Мисиятана Центъра за кариерно развитие е:

           Да подпомага професионалното ориентиране и кариерното развитие на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, да съдейства  за преодоляването на бариерите в комуникацията между бизнеса и студентите.

        Основните дейности на ЦКР са:

-         информационна дейност;

-         консултантска дейност;

-         връзки и сътрудничество.

Основната цел на ЦКР е да съдейства за успешното професионалното израстване и реализация на студенти на университета.  Основни задачи и дейности на ЦКР са:

Ø   Насърчаване на пазарната /трудовата/ активност на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургасв стопанските организации /икономическата среда/.

Ø   Реализиране на връзки с центровете за кариерно развитие към другите висши училища в страната.

Ø   Участие  в регионални и национални кампании, свързани с развитието на кариерата.

Ø    Оказване на съдействие на основните звена на университет  “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при организирането на практики и стажове на студентите.

Ø    Осъществяване и поддържане на контакти между работодателите и техните браншови органицации и основните звена на университета за подпомагане на професионалната реализация на завършващите студенти.

Ø   Поддържане на връзки с възпитаниците на университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Ø      Проследяване на реализацията  на студентите от университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас по специалностите.

      Предимства при работа с Центъра за кариерно развитие         

Ø      Ефективен посредник между бизнеса и университета

Ø  Възможност за навлизане на добрите бизнес практики и знания в университетските учебни програми

Ø      Възможност за ранна професионална реализация и ориентация

     Услуги, предлагани от Центъра за кариерно развитие

Ø      Подпомагане на процеса на ориентиране и подбор на студенти

Ø      Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж

Ø     Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участие в тях

Ø      Обратна връзка

Ø      Организиране на фирмени представяния


назад

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011