Студенти - Център за кариерно развитие

Печат

    Какво е кариерен център?

Кариерният център е в услуга на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, от придобиване на умения за представяне пред работодатели, от професионално ориентиране и развитие. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите.    

Защо е необходим кариерен център?

· Свързва студенти и работодатели.

· Чрез центъра студентът:

· · Търси стаж или работа;

· · Усъвършенства уменията си за представяне пред работодатели;

· ·  Ориентира се в кариерното си развитие;

Какво мога да получа от кариерния център?

· Информация за свободни стажантски и работни позиции.

· Информация за конкретни работодатели.

· Кариерно ориентиране – какво представлява предлаганата позиция, какви професионлни умения и качества са необходими за успешно справяне, какво ще ми донесе за бъдещото ми професионално развитие нейното заемане.

· Помощ при подготовка на автобиография , мотивационно писмо, препоръки.

· Подготовка за интервю с работодател – протичане, очаквания, поведение.

Услугите на Центъра за кариерно развитие са безплатни  за студентите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

назад

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011