Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Промоция 2019г.
Промоция 2019г.
Библиотека
Промоция.
Студенти - Център за кариерно развитие

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Петък, 06 Април 2012 Написана от Super User

    Какво е кариерен център?

Кариерният център е в услуга на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, от придобиване на умения за представяне пред работодатели, от професионално ориентиране и развитие. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите.    

Защо е необходим кариерен център?

· Свързва студенти и работодатели.

· Чрез центъра студентът:

· · Търси стаж или работа;

· · Усъвършенства уменията си за представяне пред работодатели;

· ·  Ориентира се в кариерното си развитие;

Какво мога да получа от кариерния център?

· Информация за свободни стажантски и работни позиции.

· Информация за конкретни работодатели.

· Кариерно ориентиране – какво представлява предлаганата позиция, какви професионлни умения и качества са необходими за успешно справяне, какво ще ми донесе за бъдещото ми професионално развитие нейното заемане.

· Помощ при подготовка на автобиография , мотивационно писмо, препоръки.

· Подготовка за интервю с работодател – протичане, очаквания, поведение.

Услугите на Центъра за кариерно развитие са безплатни  за студентите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

назад

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011