Академичен състав

Печат
www.btu.bg - Publications
 Ръководител-катедра 
Проф. д-р Неля Стефановна Иванова
Вътр. тел.:296
Телефон:
Стая:1203 СО1
  
Доц. д-р Инна Титаренко
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
  
Гл. ас. д-р Мариана Славева Гоцева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:СО-3, каб. 204
  
ас. Иван Василев Соколов
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417; 0889 621 066
Стая:209 СО3; 101 КТ
  
Ас. Антонина Николаева Божанова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 КТ
  
Ас. Елена Стоянова Шишкова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 НК
  
Ас. Аглика Стаматова Богословова
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
  
ас. Виктор Бонев
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
  
ас. Райна Димова
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417/ (056) 716 977; 0888 690 029
Стая:204 СО3
  
ас. Ренета Григорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:104 КТ
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011