Катедра "Организация и технология на туристическото обслужване"

Печат

Численият състав на щатните преподаватели в катедрата е 7 човека.

 ДИСЦИПЛИНИ

* Обслужване в заведения за хранене и развлечения;
* Физиология и хигиена на храненето;
* Стокознание;
* Технологично обзавеждане на хотела и ресторанта;
* Технология на кулинарната продукция;
* Кетърингови системи;
* Барманство;
* Сомелиерство;
* Грижа за клиента;
* Силвър сървис;
* Протокол и обслужване по протокол;
* Добри производствени и хигиенни практики;
* Организация и функциониране на кухнята и ресторанта;
* Практика в ресторант;
* Специализираща практика;
* Комбинирани тематични занятия.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
* Организация и управление на операциите в туризма, ресторантьорството и кетъринга;
* Икономика и управление на туризма;
* Методика на обучението;
* Технология на месни и рибни продукти.

Адрес, лица за контакти
Адрес: 8001 Бургас
          Парк „Езеро”
          Колеж по туризъм
          Ръководител катедра:Доц. д-р Катя Янкова Илиева

          тел. 056 716 768;  0886 680 114

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011