Академичен състав

Печат
www.btu.bg - Publications
 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Симеон Александров Рибагин
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
  
Проф. д-р Илко Николаев Гетов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
  
Проф. дн Стефан Димитров Николов
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
  
Проф. Румяна Георгиева Ташева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
 Директор на Медицински колеж 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
  
Доц. Любина Тодорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
 Зам.-Директор Медицински колеж 
Гл. ас. д-р Стефан Ванев Хърков
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
  
Гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Гл. ас. Гергана Попова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
  
Ас. Златина Стоянова-Борисова
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716708; 0886 680 908
Стая:-
  
Ас. Стоимен Гечев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Светла Христова Стоева-Стойкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Пейо Кирчев Събев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Тодор Ангелов Ташев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Цветана Йорданова Томова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Валентин Дойчинов Вълчев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011