Ръководство

Печат
www.btu.bg - Publications
 Директор на Медицински колеж 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
 Зам.-Директор Медицински колеж 
Гл. ас. д-р Стефан Ванев Хърков
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011