Основни цели на ЦТТ Бургасpic 11. Подпомагане пазарното внедряване на иновативни продукти и услуги;
2. Обслужване на съществуващи или създаване на нови иновативни и технологични предприятия;
3. Подобряване конкурентноспособността на предприятията, чрез повишаване на иновативния и технологичен потенциал на регионално  ниво;
4. Насърчаване развитието на български и международни високотехнологични фирми, спин–оф компании и технологично базирани МСП;
5. Подпомагане засилването на връзката между университетите, научните институти, международния и български бизнес, държавните органи и проиноватините структури;
6. Предоставяне на координирана и стратегическа помощ за развитието на иновативните и технологични предприятия.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011