Реализирани дейности по проекта

 

Създадена база данни, включваща информация за:
- иновативни предприятия;
- лаборатории;
- научно-изследователски екипи;
- университети;
- изследователски продукти;
- експерти; и
- инвеститори.

 

Изработени 7 анализа на нуждите на предприятия от региона от иновации;

pic 4

Оценени 10 иновативни идеи, разработени от научни екипи от „Университет Проф. д-р Асен Златаров”:

    - „Нов тип мембранен биореактор”;
    - „Плазмена технология за обработка на тежки отпадъци”;
    - „Иновативни икономически и инвестиционни подходи”;
    - „Мембранна технология за пречистване на води”;
    - „Флексибилни фотоволтаични клетки”;
    - „Конструкция на многостепенно филтрационно съоръжение”;
    - „Технология за пречистване на води”;
    - „Диагностични медицински тестови лентички”;
    - „Порести керамични материали”;
    - „Студено изостатично пресоване на керамични метални прахове”;

pic 5

 

Избрани 3 от подадените иновативни идеи и финансирани за изработка на прототип:

 

- „Нов тип мембранен биореактор”;
- „Плазмена технология за обработка на тежки отпадъци”;
- „Флексибилни фотоволтаични клетки”;

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011