УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ СЪТРУДНИЧАТ ЗА СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH COLLABs) НА ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ

Печат
На 30 октомври 2020 г. Министерство на околната среда и водите на Република България организира международно събитие „Заедно за по-синьо Черно море”, посветено на 31 октомври – Международен ден на Черно море. Събитието беше открито от г-жа Атанаска Николова – заместник – министър на околната среда и водите. Приветствия към участниците отправиха г-н Димитър Николов – кмет на община Бургас и г-н Халил Ибрахим Сюр – изпълнителен директор на Постоянния секретариат на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване.
Сред основните панелисти на форума бяха г-жа Ивелина Василева – председател на Постоянната комисия по околна среда към Народното събрание на Република България, комисарите на Русия, Грузия и Украйна в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване, проф. д-р арх. Веселина Троева – изпълнителен директор на Националния център за териториално развитие. Сред участниците бяха: проф. д-р Магдалена Миткова – ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, представители на Световна банка, Басейнова дирекция Черноморски район, Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас, черноморските общини.
Основен акцент на събитието бепоставен върху добрите практики в политиките по опазване на морската околна среда. Доц. д-р Светлана Желева – заместник – ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” представи проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH COLLABs), финансиран по Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020г. Представени бяха основните цели на проекта, свързани със създаване на изследователски центрове за СИН РАСТЕЖ в Бургас и Одрин като съвместна инициатива за сътрудничество на научно – изследователските институции в трансграничния регион в областта на устойчивото управление на водните екосистеми. Доц. Желева подчерта, че проектът с водещ партньор Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е приносът на Бургас в реализацията актуалните инициативи на Европейската комисия и черноморските държави за Общ дневен ред за Черно море и Инициативата за СИН РАСТЕЖ за научни изследвания и иновации в Черно море.
На 31-ви октомври 1996 г. е подписан Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът е във връзка с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка конвенция) подписана през 1992 г. от шестте черноморски държави - България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна. Отбелязването му има за цел да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване.
{gallery}novini/blue_growth_collabs{/gallery}

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011