Научен колоквиум към ФОЗЗГ и МК

Печат
Проект НИХ – 442/2020
ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТЕЛЕМЕДИЦИНАТА, ТЕЛЕРЕХАБИЛИТАЦИЯТА И ТЕЛЕФАРМАЦИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ГРИЖИТЕ ЗА БОЛНИТЕ И МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Ръководител на проекта: доц. Антоанета Грозева, д.м.
Проект НИХ-443/2020
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МОРСКИ С МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ ПО БЪЛГАРСКОТО ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ
Ръководител на проекта: доц. д-р Златина Караджова
Проект НИХ – 444/2020
ИЗСЛЕДВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЕРИФЕРНИТЕ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ ПРИ ДИАБЕТИЦИ
Ръководител на проекта: доц. д-р Валентин Василев, дм
Проект НИХ-429/2019
Проучване качеството на живот при хора с онкологични заболявания – рак на гърдата, рак на шийката на матката, колоректален карцином и рак на простатата
Ръководител на проекта: гл. ас. Златина Лечева дм
Проект НИХ-430/2019
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ СВЪРЗАНО СЪС ЗДРАВЕТО ПРИ ХОРА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ХОББ, ИБС, ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, АРТРОЗИ)
Ръководител на проекта: доц. д-р Галина Терзиева
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011