Новини 2020

Печат
Заповеди относно организацията на учебния процес във връзка с пандемията от COVID-19
Заповед УД-64/18.05.2020 г.
Заповед УД-54/14.05.2020 г.
Заповед УД-53/08.05.2020 г.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011