Ресурси

Печат


Следдипломна  квалификация

Анастасия Петрова
 тел.:  (056) 716 574; 0885 63 20 66
Ръководител - Цветанка Иванова
 тел.:  (056) 716 717; 0885 61 40 07
 тел.:  (056) 716 544; 0887 61 11 06

Централна научноизследователска лаборатория - ЦНИЛ
Ръководител - Доц. д-р Д. Тодорова
 тел.:  (056) 716 513; 0886 651 865

Електронно-изчислителен център - ЕИЦ

Ръководител - В. Грънчаров
 тел.: (056) 717 402; 0886 698 088
Програмисти
 
тел.:  (056) 716 653; 0886 60 34 15
         (056) 704 101; 0888 68 27 88

 

056 / 716 939; 0884 69 51 43

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011