Задочно обучение

Печат

Учебна 2021/2022 г.

Възможни са корекции
Спец. Туризъм - Икономика и организация на туристическия бизнес - след Професионален бакалавър
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър
Спец. Туризъм - Управление на туризма - след Професионален бакалавър
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
II курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър
Спец. Туризъм - Управление на туризма - широк профил
І курс
  първи семестър
І курс
втори семестър
II курс
трети семестър
II курс
четвърти семестър
Спец. Туризъм - Мениджмънт на туристическата дестинация
І курс
  първи семестър
І курс
втори семестър
II курс
трети семестър
II курс
четвърти семестър
Спец. Стопанско управление - Управление и развитие на човешките ресурси
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
II курс
зимен семестър
Спец. Стопанско управление - Управление и развитие на човешките ресурси-широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
II курс
зимен семестър
II курс
летен семестър
Спец. СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
II курс
зимен семестър
II курс
летен семестър
Спец. Стопанско управление - Финансов мениджмънт
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
Спец. Стопанско управление - Финансов мениджмънт - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
II курс
летен семестър 
Спец. Стопанско управление - Международен бизнес
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 ІІ курс
зимен семестър
Спец. Стопанско управление - Международен бизнес - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. Маркетинг - Маркетинг мениджмънт
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
Спец. Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър 
ІІ курс
летен семестър
Спец. ИМ - Инженерен дизайн - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
трети семестър
Спец. ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър 
ІІ курс
летен семестър
Спец. ИМ - Компютърни системи и технологии в индустрията - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър 
 ІІ курс
летен семестър
Спец. ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура- широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър 
ІІ курс
летен семестър
Спец. ПНУП - след ОКС "Бакалавър" от други професионални направления
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър
Спец. ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър
Спец. ПНУП - Информационни технологии в обучението 1 – 4 клас
І курс
първи семестър
І курс
втори семестър
ІІ курс
трети семестър
ІІ курс
четвърти семестър
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. Химично инженерство - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
четвърти семестър
Спец. ОХТ - Технология на нефта и газа
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. ОХТ - Технология на нефта и газа - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър 
Спец. ОХТ - Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. КСТ - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 ІІ курс
зимен семестър
 ІІ курс
летен семестър
Спец. КСТ - Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси - широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 ІІ курс
зимен семестър
 ІІ курс
летен семестър
Спец. Електроника
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
 ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс 
летен семестър 
Спец. Електротехника
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. Техника и технологии в транспорта
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. НХТ, специализация ТНВ и ТНВ1
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър
Спец. Биотехнологии, Магистърски програми „Храни, хранене и диететика”/„Анализ и контрол на храните”-широк профил
І курс
зимен семестър
І курс
летен семестър
ІІ курс
зимен семестър
ІІ курс
летен семестър

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011