Задочно обучение

Печат

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2022/2023 Г.

Възможни са промени
ХТ, НХТ, ХИ, ТММ, Инженерни материали, ТСК, ПКС
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
ЕООС
ІІ курс III курс IV курс
Електроника, Медицинска електроника
І курс II курс ІІІ курс  ІV курс
 КСТ
І курс II курс  ІІІ курс ІV курс
 Софтуерно инженерство
І курс ІI курс  ІІI курс IV курс
Техника и технологии в транспорта
І курс ІІ курс III курс IV курс
ПНУП
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 
Социална педагогика
I курс ІІ курс ІIІ курс  ІV курс 
Здравен мениджмънт
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Туризъм
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Стопанско управление
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс
Маркетинг
І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс
Индустриален мениджмънт
І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011