www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Иван Тенев Димитров
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2012    Димитров, И., Анализ на риска на инвестиционните проекти, Авангард-Прима, София, 2012.No--No
2
статия
2011    Димитров, И., Конкурентни стратегии в международната логистика, Авангард-Прима, София, 2011.No--No
3
статия
2004    Димитров, И., Логистичен мениджмънт, ПБ на Университет „Проф. Ас. Златаров”, Бургас, 2004No--No