www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Дончо Янков Керемидчиев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2011    Стефанов, Н. и Д. Керемидчиев. Управление на човешкия фактор в организациите – развитие и насоки. С., Институт за стратегическо управление, 2011.No--No
2
статия
2011    Стефанов, Н. и Д. Керемидчиев. Управление на човешкия фактор в организациите – модели и практика. С., Институт за стратегическо управление, 2011.No--No
3
статия
2009    Стефанов, Н. и Д. Керемидчиев. Управление на човешките ресурси. С., ЕТ „Персонал-консулт” – Г. Попов, 2009.No--No
4
статия
2008    Стефанов, Н. и Д. Керемидчиев. Модели по управление на човешките ресурси в организациите. С., Институт за стратегическо управление, 2008.No--No
5
статия
2004    Стефанов, Н. и Д. Керемидчиев. Управление на човешкия фактор в организацията. С., Институт за стратегическо управление, 2004.No--No