www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Станислав Андреев Андреев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2014    Andreev S., Sotirova E., Sotirov S., Generalized net model of a social network with temporal intuitionistic fuzzy estimation, 2014.No---No
2
статия
2014    Andreev S., Generalized net model of a social network with intuitionistic fuzzy estimation, Notes on Intuitionistic , Fuzzy Sets, ISSN 1310–4926, Vol. 20, 2014, No. 3, 72–83. No---No
3
студия
2013    Andreev S., Generalized net of the process of Classification over Social networks,Annual of “Informatics” Section, Union of Scientists in Bulgaria, Volume 5, 2013, 68-72.No---No
4
статия
2013    Andreev S., Sotirov S., Generalized net of the process Cauterization over Social networks, Development in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and related topics. Aplications. Vol. II , System Research Institute, Polish Academy of Science. Warsaw, 2013, 11-20. 2013г.No---No
5
статия
2012    Андреев С., Обобщеномрежов модел на процеса на обработка на програмен код, „Управление и образувание”, „Университет Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас-Том 8, 2012, 252-254. No---No
6
статия
2009    Станислав Андреев, Стоян Делев и Ивелина Вардева, Разработване на динамичен уебсайт чрез използване на апарата на обобщени мрежи, Годишник на секция „Информатика”, Съюз на учените в България, Том 2, 2009, стр.52-55No--No