www.btu.bg-Publications
Ас. Антонина Николаева Божанова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2015    1.Ранна фосилизация на чуждоезиковата компетентност и типични грешки, които я съпътстват Университет Проф. Д-р Асен Златаров , Бургас, Годишник, том XLIV, кн.2, 2015No---No
2
статия
2006    2.Развитие на говорните умения в групи с различни нива на чуждоезикова компетентностАкадемично списание 2, кн.1 том 2 , 2006, Университет „ Проф. Д-р Асен Златаров“ , БургасISSN 1312 6121No---No
3
статия
1998    3.Ролевите игри като едно от средствата за балансиране на структурната безпогрешност и комуникативната свобода в чуждоезиковото обучениеБСУ , Годишник, Том първи , 1998, ISSN 1311–221 XNo---No