www.btu.bg-Publications
Ас. Евелинка Георгиева Григорова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
учебно пособие
2014    Shishkova, E., Grigorova, E., English for Pharmacy Technicians and Physical Therapist Assistants, издателство ЕКС-ПРЕС, Габрово, ISBN 978-954-490-459-3No---No
2
статия
2014    Toteva, D., Grigorova E.,Multimedia Products as Basis of New Teaching Organisation (Within Foreign Language Teaching), TEM Journal, 3 (2), p. 175-180, 2014, www.temjournal.comNo---No
3
статия
2014    В помощ на комуникацията между рехабилитатори и англоговорящи пациенти Юбилейна конференция - 20 години специалност „Рехабилитатор” в Медицински колеж – Стара Загора, 16 - 17 май 2014 ISBN978-954-338-007-0, стр. 213 – 218 Григорова, Е., Шишкова, Е.No---No
4
статия
2010    Toteva, D., Grigorova E.,Multimedia Products as Basis of New Teaching Organisation (Within Foreign Language Teaching), Общество на знанието и хуманизмът на 21 в., Осма национална конференция с международно участие, София, 01.11.2010, издателство "За буквите - О писменехь", София 2010, ISBN 978-954-2946-09-0No---No
5
статия
2006    Шишкова, Е., Григорова, Е.,Някои практически аспекти в обучението по английски като първи чужд език за специалност ОУТО – Втора международна конференция „Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят”, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас, ISSN 1312 6121 т 2, стр 71-73No---No
6
учебно пособие
2005    Destination: Bulgaria, преработено и допълнено издание, издателство „Център за образователни технологии „Еурика ЕООД”, печат „МАК-Р” – Хасково, Шишкова, Е. Димова, Р., Николова, М., Григорова, Е. No---No
7
статия
1998    Григорова Е., Шишкова E., Някои психологически аспекти на обучението в устна реч на новосформирани групи 1998, Международна конференция «Езикът за специфични цели», Медицински университет, Варна, ISBN 954-9685-05-5,т ІІр стр. 210-213No---No
8
доклад
1997    Шишкова, Е., Григорова, Е., За трудностите при превод от български на английски език при специалност ОУТО - 1997, Годишник на ПИТ «А. Константинов», БургасNo---No