www.btu.bg-Publications
Ас. Станимира Георгиева Танева-Шопова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2015    Katya Nikolova, Stanimira Taneva-Shopova, Lexical Approach – Reviewing the Role of Lexis in Language Teaching, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 2015, Бургас, с. 132-135No---No
2
статия
2013    Nikolova, K., St. Taneva-Shopova. Some new aspects of Multiple Intelligences Theory in practice. Международен сборник с научни статии „Езиково-литературни кодове в социалното и образователното пространство”, 2013, Бургас, с. 108-111No---No
3
статия
2009    Nikolova, K., St. Taneva-Shopova. Applying Multiple Intelligences Theory to practice. В Годишника на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2009, Бургас, с. 130-134No---No
4
доклад
2007    Николова, К., Ст. Танева-Шопова. Ефективни методи на обучението по чужд език в предучилищна възраст. International Research Conference “Language, Individual and Society 2007”, Слънчев бряг 13-17 септември 2007, Сборник доклади, с. 639-645 No---No
5
статия
2005    Николова, К., Ст. Танева-Шопова. Езикова среда и стратегии за учене в чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст. В Годишника на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2005, Бургас, с. 34-37No---No
6
доклад
2005    Николова, К., Ст. Танева-Шопова. Чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст – добра възможност или когнитивно претоварване. Научна конференция „Комуникативни стратегии в хуманитаристиката”, БСУ, Бургас 7-8 октомври 2005, Сборник доклади, с. 231-234No---No