www.btu.bg-Publications
Ст. преп. Мария Николова Бурева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
учебно пособие
2016    "Физическо възпитание и спорт"-РъководствоNo---No
2
доклад
2015     “Спортните занимания в свободното време на студентите“ – гр.Бургас, Годишник на Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“ , 2015, т. XLIV, книга( 2) No---No
3
доклад
2013    "Съвременни тенденции и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища” - Академично списание Управление и образование, том IX (3) 2013 г. No---No
4
доклад
2013    „Ролята на физическото възпитание и спорта за формиране личността на студента” - XIX научна конференция ”Личност. Мотивация. Спорт. ” -2013 г. Национална Спортна Академия ”Васил Левски” - гр. София No---No
5
доклад
2011    ”Организация и проучване на спортните желания на студентите от Университет” Проф. Д-р. Асен Златаров” - гр. Бургас - Годишник на Университет ”Проф. Д-р. Асен Златаров” , 2011, т. XLNo---No
6
доклад
2009    "Тестово изследване и анализ на физическата дееспособност на студентите от Университет „Проф. Д-р. Асен Златаров“ - седма научна конференция „Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия“ - 2009, ЮЗУ –Благоевград.No---No