www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Благой Чанев Мечков
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2018    Zdravka Nikolaeva, Blagoi Mechkov, INVESTIGATION OF SOLAR RADIATION FOR THE MUNICIPALITY OF BOURGAS, VII Международна конференция BalkanLight 2018,София,243-246,ISBN 978-954-353-347-3.No---No
2
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Договор № НЕХ-350/2015. Изследване на схеми за захранване на светлодиодни източници на светлина. Работен колектив: доц. д-р Бл. Мечков-ръководител, доц. д-р П. Рахнев, гл. ас. д-р Л. Станева, ас. маг. инж. В. Мечкова, ас. маг. инж. Й. Георгиев, ас. маг. инж. Ив. Беловски (докторант), Д. Събев (студент). No---No
3
статия
2015    Мечкова В., Л. Станева,Б. Мечков. „Математически модел за изследване на преходни процеси в линейна електрическа верига от втори ред“, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, 2015, Бургас, ISSN 1314-9911, том 21, с. 17-20.No---No
4
статия
2014    Благой Мечков, Вера Мечкова, Ирина Кънчева, Възможности за използването на енергоефективни източници на светлина за битово осветление, XV Национална конференция по осветление с международно участие, BulLight 2014 – България, Светлина 2014, СБОРНИК ДОКЛАДИ, ISSN 1314 – 0787, стр. 193-197No---No
5
доклад
2013    „Възможности за използване на светодиодното осветление в жилищния сектор”, научно-приложен семинар на тема: „Съвременно светодиодно осветление и актуални енергийни проблеми на Република България”, 02.09.2013 г., Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас.No---No
6
статия
2013    Благой Мечков, Вера Мечкова, Васил Василев, Ирина Кънчева, „Възможности за използването на енергоефективни източници на светлина за битово осветление”, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2013, т. XLII(1).No---No
7
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Договор № НИХ-262/2012. Изследване ефективността от използавне на светлинни източници за жилищно осветление (2012-2013). Работен колектив: доц. д-р Бл. Мечков-ръководител, доц. д-р П. Рахнев, гл. ас. маг. инж. Л. Станева, гл.ас. маг. инж. В. Мечкова, маг. инж. Ал. Колева, маг. инж. Ир. Кънчева, студенти – Станислав Янков, Димитър Димитров.No---No
8
статия
2012    Б. Ч. Мечков, П. Р. Рахнев, В. И. Мечкова, С. К. Едрев, И. А. Кънчева, „Европейские директивы и соответствие параметров энергоэффективных источников света для замены ламп накаливания”, X Международная конференция „Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и энергетики”, Саранск, декември, 2012.No---No