www.btu.bg-Publications
Ас. Станчо Костов Едрев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    Петров, Н., Ст. Едрев, Икономизация на надеждността на композиция от железопътни вагони чрез диагностика и оптиматимален ремонт, Национална конференция с международно участие „Сливен’2017“, юли 2017, Сливен.No---No
2
статия
2016    Пресмятане на диференциални вериги от автомобилни автоматични трансмисии, XXVI международна конференция на съюза на учените в Стара Загора, 2-3 юни 2016No---No
3
статия
2016    Stavcho Edrev, Emi Bogoslovov, Vasil Vasilev, Analytical and Experimental Calculation Inertia of the Oberbeck,s Pendulum, Annual of Asssen Zlatarov University, 2016, v. XLV,p.32-36No---No
4
статия
2013    Едрев Ст., Юл. Петров, Ем. Богословов, Автоматизиран избор на лагер по каталог чрез програмата MATLBGIDE, Годишншк на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2013, v.ХLII(1)No---No